Trustmark AB
Greater Copenhagen, den 16 januari 2018

Top web
Världen är översvämmad av missförstånd och oklarheter och numera även s k "Fake News"
Vi kan bara klara oss ur de besvär som detta orsakar, genom att undvika att vara otydliga själva.
Därför behöver alla, människor och verksamheter en genomtänkt värdegrund!


Från kaos och oklarhet till klarhet, genom programmet UID Futuremap; en gemensam värdegrund för EU

När tiden inte räcker till och ständigt ökande konkurrens gör organisationen orolig och ineffektiv, behöver verksamhetens ledning ett program, som kan tydliggöra verksamhetens värdegrund, med dess unika kärnvärden, för att minska skadlig stress och och skapa hållbara människor...

som efter hand, tillsammans kan öka människans, naturens och den egna verksamhetens långsiktiga värden - varumärkets fotavtryck" Hållbara människor skapar hållbara varumärken! Oroliga människor skapar ingenting….

Att utveckla en hållbar värdegrund, med sina kärnvärden, handlar om att först välja två, tre, fyra, fem ord som så småningom bildar
verksamhetens värdegrund.Här nedan ligger ett förslag till värdegrund för Europa. EU är den politiska samarbetsformen, för 28 av europas 44 länder. Här bor och arbetar 750 miljoner människor. Alla konkurrerar med alla...en konkurrens, som kan bli hållbar, om alla vill...

Varje enskild stat inom Europa, kan arbeta ut en egen värdegrund, med sina egna kärnvärden och samtidigt skapa en länk till värdegrunden här nedan, med ord som frihet, demokrati, människovärde och innovation eller lägga till eller ta bort vilket annat kärnvärde man önskar, kanske "Mångfald" och samarbete ? För att som ett enat EU i konkurrens med resten av världen, i hållbar konkurrens där alla människor som lever och arbetar inom EU blir hållbara, samtidigt, som de utvecklar hållbara verksamheter och hållbara produkter utifrån en gemensam, hållbar värdegrund..Pasted GraphicPasted Graphic 1

Skillnaden på Europa och resten av världen, är att europa redan, sedan gammal äger en mogen, hållbar värdegrund. Frågan är bara om alla som
bor och arbetar i Europa har insett värdet i de kärnvärden vi äger , sedan länge. Det handlar om begrepp som
frihet, demokrati och fred. Saker som äruppnåeliga för allt för många andra människor i världen. Dessa kärnvärden och fler därtill har vi europa och tar dem ofta för självklarheter.
Vi behöver bara en gemensam strategi för att se vår egen kraft!

Alla länder i Europa, som är medlemmar i EU, behöver bara en gemensam kommunikationstrategi, för framtiden; uttryckt i en tydlig värdegrund, byggd på valda kärnvärden ! Det handlar bara om att börja tänka tillsammans...ochgöra som mål att uppnå hållbar konkurrens inom EU!
Unknown Pasted Graphic'Synapser

Untitled-27

Swedish UID