Trustmark AB
Uppdaterad 22 November 2017

Vision:

En social modell för Europa, med mål :
Hållbar konkurrens!Mänsklig värdeutveckling and Hållbar konkurrens
börjar med en
UID Värdegrund och UID KärnvärdenEuropa svVision:

UID Futuremap®, för mänsklig värdeutveckling och samarbete över alla gränser!

Mänsklig värdeutveckling och hållbar konkurrens börjar med

UID Värdegrund och UID Kärnvärden


Swedish UID
Svensk front

The big idea


Från oro och oklarhet till till klarhet och frid i medvetandet


UID Sv ex

UID =
Unik Identitets Definition, t ex Volvo, Kommunnamn, personnamn osvSve ord
WEB top

Håkan Lagergren, svensk strategikonsult och varumärkesexpert, ger 2017 ut sin tredje bok "Tänk tillsammans! Vilken är er Värdegrund ?Den nya boken bygger på Håkans mångåriga arbete med utvecklingen av de sju stegen i programmet UID Futuremap

The big idea

Två symboler för det mänskliga medvetandet. Till höger UID FutureMap®, för ett friskt, hållbart mänskligt medvetande.

It´s all about Your Mind - Your awareness.. or rather conciousness of your Mind, where you are in your life. Right Now! Every second of your life. Your whole life? In communication with the whole world. To communicate Your Unique Identity and Your Spirit! Through contact with your friends, with your family or in communication twith he leadership in Your school or at Your work. Or with suppliers of anything in Your Life Sometimes Suppported by brands! It all has to do with your basic values, Your Core Values, which together can take you from blurity; From worry, From confusion, to clarity, reflecting the Dynamic structure of your 100 billion brain cells…To make You into a Sustainable Human Being...


När tiden inte räcker till och ständigt ökande konkurrens gör organisationen orolig och ineffektiv, behöver verksamhetens ledning ett program, som kan tydliggöra verksamhetens värdegrund, med dess unika kärnvärden, för att minska skadlig stress och och skapa en hållbar arbetsmiljö, med hållbara människor... som efter hand,tillsammans kan öka människans, naturens och den egna verksamhetens långsiktiga värden - varumärkets fotavtryck" Hållbara människor skapar hållbara varumärken! Oroliga människor skapar ingenting...

Läs gärna min intervju här. i steg 4, med Rolf Ekman , professor i Neurokemi : "Har vi skapat ett samhälle vi inte tål ?" Ur min bok "Mänskligt Ledarskap, från 2003.
Svensk front


Swedish UID


Think together

Vision:

Livet är en enda lång tävling, i ständig konkurrens, som handlar om att varje dag uppnå bästa möjliga position, fram till nästa steg i denna tävling, för att slutligen kunna redovisa...vem man en gång var...HLSvensk front

Håkan bor och arbetar i Simrishamn, inte långt från Köpenhamn, där Håkans nya bok "Tänk tillsammans ! Sju s"är författad. Ring Håkan på 0703 61 8797, för att boka ett introduktions-seminarium med ledningsgruppen i er verksamhet Gör som Volvo Cars och Pågen; Utveckla en hållbar värdegrund ! Utan skadlig stress...

Tre timmar seminarium med Håkan Lagergren: Vilken är er värdegrund?
Tänk Tillsammans! " SEK 25.000:- + Moms och resekostnader


Pris för en kopia av den nya e - boken "Tänk tillsammans" SEK 200:- + moms. Tio kopior, eller flera exemplar (till ”alla” ) SEK 99 :- + moms, per st
Beställ via email:lagergrenhakan@me.comSeminarium, på svenska eller engelska,med Håkan Lagergren , be om offert ! Boka idag ! Digitala (pdf) Seminariebilder, UID Futuremap, 50 st, SEK 9.500 + moms


Konkurrens betyder "tävling, som sätter meningsfulla mål och skapar nyttig träning för alla deltagare i tävlingen. Konkurrens kan vara utvecklande för både barn och vuxna i alla åldrar, om den är hållbar. Hållbar konkurrens bygger på klarhet; tydlighet ! Hållbar konkurrens kan inte bygga på priskonkurrens; att ständigt erbjuda allt och alla till halva priset !


Sve stjärna
Tanken är att alla medarbetare inom er organisation skall ha ett eget exemplar av boken ” Tänk tillsammans! Sju steg till hållbar konkurrens , för att bli aktivt delaktiga.
Steg 1.Vem skapar din hållbara framtid? Det gör alla människor själva. Tillsammans med alla andra, genom den kommunikation som kan uppstå under hållbart ledarskap,med hållbara mål. Pengar är inget mål, utan det goda resultatet av kvalitativa mål. Den hållbara människan är det viktigaste målet varje dag!Think together


Tänk tillsammans och utveckla er gemensamma värdegrund, ur de kärnvärden; de ord ni väljer tillsammans! När den mänskliga hjärnan tänker, gör den det med hjälp av ord som skapar elektriska minnen i en eller flera av de hundra miljarder hjärnceller som den unika mänskliga hjärnan är begåvad med. Varje människa, kommun och verksamhet i världen behöver en tydlig UID, en unik identitetsdefinition som utmärker de unika kärnvärden; ord och egenskaper som varje identitet äger och kan utvecklas vidare till effektiv kommunikation och positionering i hållbar konkurrens.


Volvo Cars äger fyra kärnvärden, varav Säkerhet och omtanke är de viktigaste. Den svenske Konungen, Carl XVI Gustaf, presenterade sina kärnvärden, genom tre utvalda ledord, i 2016 års jultal: Mod,omtanke och handlingskraft... Varför valde han inte den franska revolutionens "frihet, jämlikhet och broderskap" ? Vilka kärnvärden har USA:s nuvarande presldent ?

Håkan Lagergren, konstruktör av UID FutureMap ® har fyrtio års erfarenhet som copywriter och varumärkesexpert och har under denna tid har han hjälpt många företag, kommuner och människor att välja sina kärnvärden och härigenom finna sina unika, konkurrenskraftiga positioner för framtiden. Gör som Volvo Cars, Bagerikonernen Pågen och andra framgångsrika verksamheter -utveckla er hållbara värdegrund! Nedan finns Håkan Lagergrens personliga värdegrund, med hans fem utvalda kärnvärden, som exempel!


Vilka är Dina/Era kärnvärden ? Tre, fyra, fem ord...


sv ordUID Håkan L

Uppnå hållbar konkurrenskraft inom er organisation !

Alla medarbetare, elever och intressenter i verksamheten görs delaktiga i utvecklingen av verksamhetens UID genom boken ""Tänk tillsammansSju steg till frisk en fri och hållbar arbertsmiljö Det gör alla människor själva - Tillsammans med alla andra, genom den kommunikation som kan uppstå under hållbart ledarskap, med hållbara mål. Pengar kan aldrig varaett eget mål, utan bli det goda resultatet av kvalitativa mål. Den hållbara människan är det viktigaste målet varje dag!
Läs gärna min intervju här. i steg 4, med Rolf Ekman , professor i Neurokemi : "Har vi skapat ett samhälle vi inte tål ?" Ur min bok "Mänskligt Ledarskap, från 2003.


Grey on white

2. Hållbara värderingar och demokrati. Grunden för mänsklig utveckling och för att nå hållbar samhällsutveckling är hållbara värderingar, vilka dels är gemensamma och dels individuella. Det är ett livslångt arbete att utveckla hållbara a värderingar, utan att göra det så enkelt för sig och säga att en särskild ism eller religion tar hand om den saken. Detta kräver en fungerande demokrati, yttrandefrihet och frihet som gör alla människor trygga och orädda. Rädda människor skapar ingenting. Vad är en människa?

Svenk dia

3. Mänsklig identitet och mänskliga roller. Alla människor ser tydligt skillnaden på sina roller och sina personliga egenskaper, vilket minskar risken för konflikter och ohälsosam stress.


Brain27 Är vi på väg att skapa...

Think together

Steg 4. Mänskligt medvetande. All framgång beror på er/din kvalitet i er kommunikation. Allting finns i ditt/ert medvetande, i huvudet, i den mänskliga hjärnan, i de 100 miljarder hjärnceller som den mänskliga hjärnan är utrustad med. Läs gärna min intervju här med Rolf Ekman , professor iNeurokemi : "Har vi skapat ett samhälle vi inte tål ?" Ur min bok "Mänskligt Ledarskap, från 2003.

HearVIV-Web

Steg 5. Hållbara varumärken. Alla lär sig hur man bygger upp ett unikt, lönsamt varumärke, med alla medarbetare delaktiga. Alla har samma fokus, dvs att utveckla ett hållbart varumärke. Exempel: Bagerikoncernen Pågen, Volvo Cars m flTr - Tr eng

6. Hållbar värdeutveckling, för alla intressenter. långsiktig utveckling, genom er unika kunskap.


Earth

Steg 7. Målet i UID FutureMap®, för alla verksamhetens intressenter, är punkt 7: Hållbar konkurrens! Här kan man utläsa affärsidén, dvs vad ni/du gör, för vem och hur. Hur syftar naturligtvis på hållbarhet! Målet är inte att bli störst i världen, utan bäst inom ert område; att uppnå position ett! Inte för att konkurrera med pris eller sänkta löner, utan att göra det unika som bara du/ni kan göra, med hög kvalitet och lönsamhet.


Svensk frontSwedish UID

Hållbara exempel: Volvo Cars,Bageriföretaget Pågen, m fl m fl

,,,,,,,,