Trustmark AB
A DEMOCRATIC PROJECT FOR THE EU !!!!!

During Centuries,
democracy has become a Solid part of European Culture, appreciated by young and old people, all over the world, as a strong part of the European Value Base!

VISION: EU UID = Sustainable Competition!

9 June 2019


EU Value Base


Vi hjälper människor och organisationer att finna sin värdegrund, genom böcker och seminarier.


Den nya boken; "Vilken är Din UID Värdegrund ?" är tillägnad Greta Tunberg och alla hennes vänner i hela världen! Innehållet i min bok och mitt program, UID Futuremap är uppbyggt på samma grundtankar som Gretas budskap, dvs att alla människor i hela världen måste lära sig att leva och arbeta med Hållbar Konkurrens!

During Centuries,
democracy has become a Solid part of European Culture, appreciated by young and old people, all over the world, as a strong part of the European Value Base!

6 June 2019

Håkan LagergrenOmslag UID svenska

Villkor:

Du kan beställa den nya boken (Vilken är Din UID Värdegrund? ) via min email: lagergrenhakan@me.com

Ange om Du vill ha den på svenska eller engelska!

Du kan ladda nerobegränsat antal pdf - kopior av den nya boken, utan kostnad. Att sprida till elever, medlemmar och medarbetare i din organisation. De har också rätt att sända kopior till vidare till sina vänner och kollegor!

Du får Abonnemang på nyhetsbrev och rättigheter att användaprogrammet
UID Futuremap™ med förnyelse och
uppgradering regelbundet.

Du får köpa programmet UID Futuremap™ för SEK 3.400 :- moms 850:- Totalt SEK 4.250:-

Betalningsvillkor: Du betalar
före leverans.Din betalning betraktas som en beställning!

Betalas till Bankgiro 5503-8079
Trustmark Management AB, org.nr 556580-5008,
Momsreg. SE 556580-5008 01, Säte i Göteborg, innehar F - skattebevis
Top web
Från kaos till klarhet !


VILKEN ÄR DIN UID VÄRDEGRUND ?
HL 2Omslag UID svenskaVIV-Web

Utbildningsprogrammet UID Futuremap är utvecklat av svensken Håkan Lagergren, copywriter och formgivare.
Han publicerade den i Sverige prisbelönta boken
"varumärkets inre värden"1998. Nu, 2019 kommer boken "Vilken är Din UID Värdegrund ?"
Du kan beställa den nya boken , på svenska och engelska här nedan! (New book greee!


Greta Tunberg

Vision: Hållbar konkurrens skapar hållbara människor
som bygger ett hållbart
samhälle!

UID Futuremap™ Framtidsvision Alla människor, unga som gamla, behöver en hållbar framtidsvision, för kunna delta i det nödvändiga arbetet med att utveckla en hållbar framtid, som varken skadar vår miljö eller oss människor.

Det är klart att vi alla måste få bry oss om och vara oroliga för världens klimat, men ingen får bli sjuk, eller gå sönder av
sin oro.

UID Futuremap ™ är ett program som i sju steg kan skapa en dialog mellan människor i skolor, universitet, företag och organisationer av alla storlekar och sammanhang.

En hållbar värdegrund, för alla, är det första målet.Vad innebär konkurrens?

Från småskolan och genom hela livet, får människor i hela världen vänja sig vid att konkurrera med andra människor - om allt. Ibland handlar det om bagateller, Ibland är det en viktig idrottstävling, där alla deltagare tränat i flera år före den avgörande finalen.

Företag inom alla näringsgrenar konkurerrar med andra om att få sälja
sina tjänster eller varor, att vinna marknadsandelar och få sälja fler, kanske
bättre varor och tjänster än sina konkurrenter.

I historien har världen utvecklats genom ibland stenhård konkurrens, fram till idag, då allt fler inser att vi inte kan fortsätta att skylla
på konkurrens för att skapa tillväxt.
världen och människan kan inte sluta att konkurrera. Det skall vi inte göra,
då konkurrens och tävling är nyttigt och nödvändigt, för utveckling av
människor och innovationer.
Alla människor och alla verksamheter i världen skulle må mycket bättre om
vi tidigt i livet får lära sig att konkurrens är nyttigt och utvecklande.
Och att det inte bara är en som kan vinna. Alla kan vinna på att lära sig
hållbar konkurrens. Från småskolan och uppåt. Alla människor måste lära
sig att det inte lönar sig att fuska. Man kan vinna en idrottstävling genom
att fuska, men hur kul är det för medtävlarna !? Eller för den som har vunnit
genom att fuska?
Ovanstående resonemang gäller för alla i hela världen. Om vi skall
bygga en hållbar värld, för att kunna leva vidare på planeten jorden,
måste vi i alla samhällets delar lära
oss att leva och arbeta med
hållbar
konkurrens
som en fruktsam regel.

Tänk på Greta Tunbergs "klimat-upprop !

Alla människor och verksamheter kan börja med att utveckla en genomtänkt
värdegrund, med en handfull noggrant utvalda kärnvärden
I en ständigt föränderlig värld, med allt smartare telefoner och ständigt nya media, är det inte konstigt att stress, beroende på tidsbrist, falska nyheter
och missförstånd, tar över människors liv i alla åldrar, varje dag, över hela
världen.

Var Du än bor, vad Du än studerar eller arbetar med på vår planet, behöver Du en genomtänkt värdegrund, baserad på en handfull utvalda kärnvärden, för att göra det möjligt att presentera Dig själv och Dina tankar, när Du befinner Dig mellan två hissvåningar! Du är ju en blivande hållbar människa !

En hållbar värdegrund kräver noggrann, uthållig positionering!

En hållbar värdegrund, med sina kärnvärden, lär oss att bättre förstå de ord
som bildar våra värdegrunder. I programmet UID Futuremap finns en lista på
c:a 40 ord, som alla kan använda för att hjälpa människor och verksamheter
att utveckla sina egna kärnvärden, som t ex kvalitet, kärlek och säkerhet.
Dessa ord kan sedan hjälpa var och en att positionera sig i medvetandet hos
sin intressenter - vilket rätt tänkt och gjort kan öka konkurrenskraften på
respektive marknad - och sedan bidra till ökad hållbarhet. Som t ex Volvo
Cars och Pågen!


Alla människor kan börja med att utveckla en genomtänkt värdegrund, med en handfull noggrant utvalda kärnvärden

I en ständigt föränderlig värld, med allt smartare telefoner och ständigt nya media, är det inte konstigt att
stress, beroende på tidsbrist, falska nyheter och missförstånd, tar över människors liv i alla åldrar, varje dag, över hela världen.

Var Du än bor, vad Du än studerar eller arbetar med på vår planet, behöver Du en genomtänkt Värdegrund, baserad på en handfull utvalda kärnvärden, för att göra det möjligt att presentera Dig själv och Dina tankar, när Du befinner Dig mellan två hissvåningar! Du är en blivande hållbar människa !


Final UID Futuremap Svenska


Top web
Pasted Graphic

Intro text Swe