Trustmark AB
Updated 22 November 2017


A Social Model for Europe:

UID Futureturemap® presenterades, av Håkan Lagergren , i september 2004, som ett utbildningsprogram ,för alla människor och verksamheter inom EU , med titeln "Tänk Tillsammans", Då för Manuel Barroso och Margot Wallström i ledningen för EU,
Då var det fö r tidigt i utvecklingen av EU. Idag, efter EU - mötet i Göteborg, den 17 november, finns det nya förutsättningar !Vision:

UID Futuremap®, för mänsklig värdeutveckling och samarbete över alla gränser!

Mänsklig värdeutveckling och hållbar konkurrens börjar med

UID Värdegrund och UID KärnvärdenEurope EnglEuropa sv

The big idea
Från otydlighet till klarhet och frid i medvetandet

UID Sv ex

Engl words

It´s all about Your Mind - Your awareness.. or rather conciousness of your Mind, where you are in your life. Right Now! Every second of your life. Your whole life? In communication with the whole world. To communicate Your Unique Identity and Your Spirit! Through contact with your friends, with your family or in communication twith he leadership in Your school or at Your work. Or with suppliers of anything in Your Life Sometimes Suppported by brands! It all has to do with your basic values, Your Core Values, which together can take you from blurity; From worry, From confusion, to clarity, reflecting the Dynamic structure of your 100 billion brain cells…To make You into a Sustainable Human Being...


När tiden inte räcker till och ständigt ökande konkurrens gör organisationen orolig och ineffektiv, behöver verksamhetens ledning ett program, som kan tydliggöra verksamhetens värdegrund, med dess unika kärnvärden, för att minska skadlig stress och och skapa hållbara människor... som efter hand,tillsammans kan öka människans, naturens och den egna verksamhetens långsiktiga värden - varumärkets fotavtryck" Hållbara människor skapar hållbara varumärken! Oroliga människor skapar ingenting...

" When time is insufficient and ever increasing competition makes the organisation worried and ineffective, the management needs a program, which can clarify the value base and the unique core values of your business, in order to reduce harmful stress, to create sustainable people ... which step by step can increase the values of humanity, nature and the long term value of your business - the footprints of your brand…Sustainable people create sustainable brands! Worried people create nothing...40 wordsStig Braincellö

Think togetherHL presentation


Håkan Lagergren is an experienced speaker, through his long experience as a strategic consultant in many different industries in Europe and in seminars based on his two awarded books. "Varumärkets inre värden" and "Mänskligt ledarskap". Håkan is now ready to deliver his advice through his new book "Seven steps to sustainable competition.